Suomen Yritykset logo

Valitse kunta, alue tai toimiala

Suomenyritykset.eu – hakemistopalvelu

 

Sopimusehdot

 

1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus

 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Infonor Oy:n (jäljempänä Yhtiö) ja asiakkaan välisiin sopimuksiin koskien Yhtiön ylläpitämää Suomenyritykset.eu -hakemistopalvelua, joka sijaitsee internetissä osoitteessa www.suomenyritykset.eu.

 

2. Sopimuksen syntyminen

 

Sopimus Yhtiön ja asiakkaan välille syntyy

- kun asiakkaan tiedot tallennetaan Yhtiön pitämään tietokantaan asiakkaan itsensä täyttämän ja lähettämän rekisteröitymislomakkeen kautta,

- asiakkaan yhtiön asiakaspalveluun soittamalla tai kirjallisesti tekemällä tilauksella tai

- puhelinmarkkinoinnin kautta suullisesti sopimalla.

 

3 Osapuolten oikeudet ja velvoitteet

 

Yhtiö sitoutuu kirjaamaan asiakkaan tiedot tai niiden muutokset suomenyritykset.eu –hakemistopalveluun.

Asiakkaalle lähetetään oikovedos www.suomenyritykset.eu palveluun tulevista tiedoista.

Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus oikovedoksesta ja www.suomenyritykset.eu palvelusta.

Yhtiöllä on oikeus poistaa tietokannasta sellaiset asiakkaan tiedot, jotka ovat lain vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa.

Asiakkaan vastuulla on toimittaa Yhtiölle mahdolliset muutokset palveluun jo kirjattuihin tietoihin.

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Suomenyritykset –hakemistopalvelun ulkoasua.

Yhtiö on oikeutettu keskeyttämään Suomenyritykset.eu -hakemistopalvelun tuottamisen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle.

Yhtiöllä ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut.

 

4. Reklamaatiot

 

Kaikki asiakkaan tietoja ja Yhtiön laskutusta koskevat reklamaatiot on tehtävä Yhtiölle mahdollisimman pian.

 

5. Immateriaalioikeudet

 

Kaikki suomenyritykset.eu -hakemistopalvelun ja sen osa-alueiden immateriaalioikeudet kuuluvat yksin Yhtiölle eivätkä ne siirry asiakkaalle Yhtiön ja asiakkaan välisen sopimuksen seurauksena miltään osin.

Suomenyritykset.eu -hakemistopalvelun sisällön tai sen osien kopioiminen on kielletty. Asiakas saa kuitenkin tallentaa tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen otteita sivuista tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.

 

6. Asiakastietojen käyttö

 

Yhtiö saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

 

7. Vahingonkorvaukset

 

Yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle virheellisistä tiedoista tai muusta toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu on kaikissa tapauksissa enintään maksetun rekisteröintimaksun suuruinen.

 

8. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi kaksitoista (12) kuukautta sen syntymisestä lukien. Sopimus jatkuu sen jälkeen kahdentoista (12) kuukauden pituisissa jaksoissa, ellei sitä irtisanota vähintään yhtä (1) kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta valtuuttaa kolmatta osapuolta hoitamaan puolestaan sopimuksen irtisanomista.

Yhtiöllä on oikeus purkaa sopimus heti ja oikeus poistaa asiakkaan tiedot tietokannasta heti, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

 

9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot

 

Yhtiö ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin www.suomenyritykset.eu -hakemistopalvelusta on linkki ja jotka on julkaistu kolmannen osapuolen toimesta.

 

10. Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Kuopion käräjäoikeudessa.

 

11. Sopimuksen voimaantulo

 

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 25.5.2018 ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot.

TEHOILMOITUKSET